Oběti obchodu s lidmi potřebují právní ochranu

18.6.2004 

Každý rok se 800 tisíc osob stává obětí prostituce, pornografie, pedofile nebo obchodu s orgány. Jsou to v naprosté většině lidé mladší 24 let a jedna čtvrtina jich pochází z Afriky. Boji s těmito smutnými skutečnostmi se věnovala konference, kterou na Papežské gregoriánské universitě uspořádalo velvyslanectví Spojených států při Svatém stolci.

Rázný postup proti obchodu s lidmi a sexuálnímu zneužívání žen zdůraznil ve svém projevu vatikánský zástupce, prelát Piero Parolin. Svatý stolec podporuje konvence směřující k boji s těmito jevy, právní úpravy však nestačí. Aby takové úsilí mohlo přinést plody, je nutné zlikvidovat diskriminaci a hospodářskou i společenskou zaostalost některých zemí, uvedl prelát Parolin. Zdůraznil zároveň, že je nutné, aby se ve všech zemích projevila politická vůle k realizaci mezinárodních konvencí. Oběti obchodu s lidmi by měly být chráněny právem tak, aby mohly bez obav vystoupit před soudy a pak započít důstojný život, řekl ve svém projevu vatikánský reprezentant.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.