Proběhlo první jednání Rady kardinálů s papežem

7.10.2013 

Od úterka do čtvrtka minulého týdne probíhalo první zasedání osmičlenné kardinálské rady, do níž byli jmenováni zástupci pěti světadílů a vatikánských úřadů. Svatý otec ji ustavil na konci září a pověřil ji úkolem „pomáhat při řízení všeobecné církve a při studiu plánované revize Apoštolské konstituce Pastor Bonus, týkající se římské kurie“. Papež zasedání osobně sledoval a vystoupil na něm se svými názory po středeční generální audienci.

Prioritou prvního dne jednání byl budoucí biskupský synod. Jeho téma bude, jak Svatý otec již předeslal, antropologické, tedy věnované člověku a rodině ve světle evangelia. Jednání se tudíž účastnil také nový generální sekretář biskupského synodu, mons. Lorenzo Baldisseri, uvedl tiskový mluvčí Svatého stolce, O. Federico Lombardi:

Toto téma bylo přednostní ze dvou důvodů. Je zřejmé, nakolik je důležitá účast jednotlivých episkopátů na životě všeobecné církve právě prostřednictvím synodu. Dále bylo naléhavě nutné stanovit téma příštího synodu a zahájit jeho přípravu.

Rada kardinálů jednala o otázkách rodinné a manželské pastorace, kterou papež označil za klíčovou pro činnost církve v budoucím období. V průběhu jednoho až dvou týdnů bude o shromáždění synodu informovat jeho generální sekretariát. Jak pro italská média poznamenal koordinátor kardinálské rady, kard. Maradiaga, papeže zajímalo také využití nových technologií, které by mohly vést kupříkladu k internetovému propojení jednotlivých episkopátů. „Synodalita církve se po druhém vatikánském koncilu příliš nerozvíjela“, míní honduraský kardinál, „ nyní by papež chtěl ze synodu učinit nástroj permanentní, možná i každodenní konzultace, s tříletým pracovním programem“. V dalších dnech zasedání se kardinálové věnovali otázkám reformy římské kurie.

Tedy vztahům vatikánských úřadů se Svatým otcem, jejich koordinaci, fungování Státního sekretariátu a podobně. Jsou to velmi široká témata, kterých se týká celá řada návrhů a podnětů…Nejedná se tedy o pouhé doplnění a okrajové úpravy již existující konstituce Pastor Bonus. Domnívám se spíše, že kardinálové s papežem se orientují na sepsání nové konstituce, která přinese podstatné změny. Je to ovšem práce, která vyžaduje přiměřený čas.

Sdělil O. Federico Lombardi s poukazem na další zasedání kardinálské rady, které lze očekávat počátkem prosince.

Jeho slova potvrdil pro list Famiglia Cristiana (6.10.2013) kard. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga: „Nelze očekávat, že bychom práci uzavřeli příští rok. Je evidentní, že však povede k zeštíhlení stávajících přebujelých kuriálních úřadů. Budeme se zabývat návrhem kard. Attilii Nicory na sloučení dosavadních ekonomických úřadů do jednoho „ministerstva financí“, jak je to běžné u ostatních států. Musím říci, že naší činnosti se účastní celá církev. Pouze z Latinské Ameriky jsem dostal 110 stran návrhů. Kard. Bertello, předseda Governatorátu městského státu Vatikán, zase shromažďuje cenné připomínky v rámci vlastní římské kurie. Samozřejmě chceme o projektu diskutovat s odborníky, kteří v kurii žijí a pracují“, zdůrazňuje honduraský kardinál pro italský katolický týdeník.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.