Kristus nás „předbíhá“ v lásce

13.10.2013 

Videoposelství Svatého otce k beatifikaci 522 mučedníků, Tarragona

Drazí bratři a sestry, dobrý den,

Spojuji se v srdci se všemi účastníky bohoslužby, která se koná v Tarragoně a během níž byli mnozí pastýři, zasvěcené osoby a věřící laici prohlášeni za blahoslavené mučedníky.

Kdo jsou mučedníci? Jsou to křesťané získaní Kristem, učedníci, kteří si dobře osvojili onu “lásku až do krajnosti”, která přivedla Ježíše na kříž. Neexistuje láska na splátky, milování po částech. Láska je naprostá a když se miluje, miluje se do konce. Na kříži Ježíš zakusil tíži smrti, tíži hříchu, ale cele se svěřil Otci a odpustil. Mluvil nemnoho, ale daroval život. Kristus nás „předbíhá” v lásce; mučedníci jej napodobili v lásce až do konce.

Svatí otcové říkají: „Napodobujme mučedníky!“ Vždycky je třeba trochu zemřít, abychom vyšli ze sebe samých, z našeho egoismu, z našeho blahobytu, z naší lenosti, z našich smutků a otevřeli se Bohu, druhým a zvláště těm, kteří toho nejvíce potřebují.

Prosme o přímluvu mučedníky, abychom byli konkrétními křesťany, činorodými a nikoli verbálními křesťany, abychom nebyli průměrnými křesťany, kteří mají křesťanský nátěr, ale nikoli podstatu. Oni nebyli křesťany jenom nátěrem, ale až do posledku. Prosme je o přímluvu, abychom uchovali pevnou víru a byli i v obtížích kvasem naděje a tvůrci bratrství a solidarity.
A prosím vás modlete se za mne. Ježíš ať vám žehná a Svatá Panna chrání!

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.