Dilema pokroku z hlediska bioetiky

21.6.2004 

Na katolické universitě Nejsvětějšího Srdce v Římě probíhá ode dneška mezinárodní kongres Federace center bioetiky a Institutů bioetiky personalistické inspirace. Kongres má posílit společnou angažovanost za obranu důstojnosti lidské osoby od početí do smrti. Více nám poví Mons. Elio Sgreccia, místopředseda Papežské akademie Pro Vita:

?Stojíme před dilematem. Na jedné straně pokrok v genetice a v dalších oblastech lidského poznání může být postaven do služby lidské důstojnosti ? to znamená využití pro terapie, které respektují lidský život ? ať jde o embryo nebo o umírajícího. To je cesta, kterou sledujeme ? tedy ano pro dobro každého člověka a všech lidí. Na druhé straně může tento pokrok vést k úspěchu, který nemá žádný respekt zejména pro ty fáze lidského života, ve kterých se nemůže sám bránit ? tj. fáze embryonální. To lze považovat za zneužití vědeckého a ekonomického zájmu, jeho postavení nad důstojnost člověka. Proti tomu se musíme postavit. Nejsme tedy proti pokroku, ale nesouhlasíme a bráníme se proti deviacím v jeho aplikaci.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.