Zemřel kardinál Domenico Bartolucci

11.11.2013 

„Drahý a vážený kněz, proslulý skladatel a hudebník, který svůj dlouhý a naplněný úřad vykonával zejména prostřednictvím sakrální hudby, jež se rodí z víry a víru vyjadřuje“. Papež František takto v soustrastném telegramu nazývá člena kardinálského sboru a bývalého papežského kapelníka. Kard. Domenico Bartolucci zesnul dnes ráno ve věku 96 let. Svatý otec ve své kondolenci připomíná dlouholeté Bartolucciho vedení Sixtinského sboru, při kterém založil školu pro chlapecký sbor ( Schola puerorum). Vyzdvihuje také kardinálovo úsilí o „moudré docenění cenného pokladu polyfonické hudby, která lidské srdce pozdvihuje ke chvále Boží“. Papež František povede obřad posledního rozloučení se zesnulým kardinálem Bartoluccim ve středu 13. listopadu.

Po odchodu florentského kardinála čítá kardinálský sbor 200 členů, z toho 109 volitelů.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.