Papež František: Křesťan je povolán k definitivním rozhodnutím

25.11.2013 

Svěřit se Pánu i v krajních situacích, povzbuzoval dnes papež František v homilii během ranní eucharistie v kapli Domu sv. Marty. Papež zdůraznil, že křesťané jsou povoláni k definitivním rozhodnutím, jak nás tomu učí mučedníci všech dob. Také dnes, jak poznamenal, existují pronásledovaní bratři, kteří jsou nám příkladem a povzbuzují nás, abychom se Pánu zcela svěřili.

Papež František kázal dnes o dvou postavách, které podává dnešní první čtení z knihy proroka Daniela (1,1-6.8-20) a Lukášovo evangelium (21,1-4). Mladí židovští otroci na dvoře Nabuchodonosora a vdova, která přišla do chrámu poklonit se Pánu. V obou případech, podotkl papež, jde o mezní situace. Vdova je chudá, mladíci jsou v otroctví.

V obou případech – vdova i mladíci – riskovali. V riziku volili Pána velkodušně, nezištně a bez malichernosti. Nebyli úzkoprsí. Pán je vším. Pán je Bůh, a oni se Mu svěřili. A nečinili to – dovolím si říci – fanaticky. »Toto musíme učinit, Pane!«, nikoli! Svěřili se, protože věděli, že Pán je věrný. Svěřili se věrnosti, která je trvalá, protože Pán se nemůže změnit, nemůže. Vždycky je věrný, nemůže nebýt věrný, nemůže zapřít sám sebe.

Tato důvěra v Pána, pokračoval papež, je přivedla „k přijetí tohoto rozhodnutí pro Pána“, protože vědí, že „On je věrný“. Toto rozhodnutí platí ve věcech malých, ale i velkých a obtížných:

Také v církvi, v dějinách církve jsou muži a ženy, staří i mladí, kteří učinili tuto volbu. Když slyšíme o životě mučedníků, když čteme v novinách o dnešním pronásledování křesťanů, mysleme na tyto bratry a sestry v mezních situacích, kteří tuto volbu učinili. Žijí v této době. Jsou příkladem pro nás a povzbuzují nás, abychom do pokladnice církve vhodili »všechno, co máme na živobytí«(Lk 21,4).

Pán, řekl dále papež, pomáhá mladým židům v otroctví, aby unikli potížím, a také vdově se dostává od Pána pomoci. Ježíš jí vzdává chválu, a za touto chválou se skrývá také vítězství: „Prospěje nám myslet na tyto bratry a sestry, kteří v celých našich dějinách, i dnes, přijímají definitivní rozhodnutí. Mysleme však také na četné maminky, na četné otce rodin, kteří denně činí definitivní rozhodnutí, aby jejich rodina i s dětmi mohla pokračovat dál. A toto je poklad církve. Oni nám podávají svědectví a před množstvím těch, co nám podávají svědectví, prosme Pána o milost odvahy, odvahy ubírat se v našem křesťanském životě vpřed, v situacích každodenních, obvyklých a obyčejných i v těch krajních.

Končil papež František dnešní ranní homilii.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.