Papež vzdal hold Neposkvrněné Panně Marii

8.12.2013 

Jako obvykle v den slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie se římský biskup odpoledne vydal na Španělské náměstí. Na tomto místě byl roku 1857, tedy tři roky po vyhlášení věroučného dogmatu o Neposkvrněném Početí, vztyčen římskými hasiči mariánský sloup. Ti zde také od té doby každoročně 8. prosince za přítomnosti papeže vkládají květinový věnec do rukou sochy Panny Marie umístěné na vrcholu sloupu. Petrův nástupce při této příležitosti pronáší modlitbu k Panně Marii. Během své první návštěvy se dnes papež František na tomto místě modlil takto:

Svatá a Neposkvrněná Panno,
k Tobě, která jsi čest našeho lidu
a starostlivá opatrovnice našeho města,
obracíme se s důvěrou a láskou.

Ty jsi celá krásná, Maria!
V Tobě není hříchu.

Vzbuď v nás novou touhu po svatosti:
v našich slovech ať září pravda, v našich skutcích ať zní zpěv lásky,
v našem těle a našem srdci ať přebývají ryzost a cudnost,
v našem životě ať je přítomna veškerá krása evangelia.

Ty jsi celá krásná, Maria!
Boží Slovo v Tobě se stalo tělem.

Pomoz nám pozorně naslouchat Pánovu hlasu:
ať nás nikdy nenechá lhostejnými volání chudých,
ať nás nenechá nevšímavými utrpení nemocných a těch, kteří jsou v nouzi,
ať nás dojímá osamocenost starých a křehkost dětí
a každý lidský život ať všichni vždycky milujeme a ctíme.

Ty jsi celá krásná, Maria!
V Tobě je plnost radosti blaženého života s Bohem.

Učiň, abychom neztratili smysl naší pozemské pouti:
laskavé světlo víry ať osvěcuje naše dny,
útěšná síla naděje ať řídí naše kroky,
nakažlivá vroucnost lásky ať oživuje naše srdce,
oči nás všech ať zůstanou upřeny k Bohu, kde je pravá radost.

Ty jsi celá krásná, Maria!
Slyš naši modlitbu, vyslyš naši prosbu,
ať je v nás krása milosrdné lásky Boha v Ježíši,
ať tato božská krása zachrání nás,
naše město a celý svět.
Amen.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2019 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.