Papež k dětem z Katolické akce : pravý křesťan pomáhá, nepomlouvá a neodsuzuje

20.12.2013 

„Ježíšovo narození není pohádka, ale skutečnost, která se před dvěma tisíci lety odehrála v Betlémě“, připomněl dnes papež František dětem z italské Katolické akce, které jej vyhledaly se svým vánočním přáním. „Ve tváři malého Ježíše“, pokračoval Svatý otec, „pohlížíme do tváře Bohu, který se nezjevuje v moci a síle, nýbrž ve slabosti a bezbrannosti právě narozeného dítěte“.

“Ono Dítě nám ukazuje věrnost a nezměrnou něhu lásky, do které Bůh pojímá každého z nás. Proto o vánocích oslavujeme a zažíváme tutéž zkušenost, kterou prožili betlémští pastýři. Slavme společně s mnoha tatínky a maminkami, které se dennodenně namáhají a přinášejí mnohé oběti, společně s maličkými a nemocnými. Slavíme proto, že se Bůh s námi setkal v Ježíši“.

Petrův nástupce se pak dětí zeptal, zda Ježíše považují za svého skutečného přítele.

Jste si tím jisti?...Zdá se, že moc ne… Jste si tím jisti nebo ne? ( Děti odpovídají: Ano!) Dobře! Pokud máte tuto jistotu, určitě dokážete radost z tohoto přátelství vnášet domů, do farnosti, do školy a mezi kamarády…Řekl jsem – domů, do farnosti, do školy a mezi přátele. Teď se vás ale zeptám – a co nepřátelé? Co máme dělat s těmi, kteří nás nemají rádi? Bojovat proti nim? Nahlas, nahlas! (Jeden chlapec odpovídá: Modlit se za ně!) Ano, modlit se za ně. Modlit se, aby jim byl Ježíš nablízku a byl k nim dobrý. Máme jim být nablízku…A takto dokážete toto přátelství dosvědčovat jako praví křesťané – ochotní pomáhat potřebným (…), bez odsuzování a pomlouvání. Lidé, kteří pomlouvají, nejsou hezcí. Pomlouvání není křesťanské, je ošklivé, nemáme nikdy pomlouvat. Odnynějška tedy bez pomlouvání, takto jděte dál!

Rozloučil se Svatý otec s dětmi z italské Katolické akce před závěrečnou mariánskou modlitbou.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2019 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.