Papež František: Potřebujeme Boží pohlazení

25.12.2013 

V poledne na Boží hod vánoční pronesl papež z lodžie vatikánské baziliky tradiční poselství, po kterém následovalo slavnostní požehnání Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky. Na Svatopetrském náměstí naslouchalo římskému biskupovi přibližně 70 tisíc lidí. V samotném závěru promluvy papež řekl:

Drazí bratři a sestry, v tomto světě, v tomto dnešním lidstvu se narodil Spasitel, kterým je Kristus Pán. Zastavme se u Betlémského dítěte. Dovolme svému srdci se dojmout, nemějme z toho strach. Nemějme strach z toho, že se naše srdce dojme. Naše srdce potřebuje obměkčit. Nechme je rozehřát Boží něhou; potřebujeme Boží pohlazení. Boží pohlazení nezraňuje, ale dává nám pokoj a sílu. Potřebujeme Jeho pohlazení. Bůh je veliký v lásce, Jemu patří chvála a sláva na věky! Bůh je pokoj: prosme Jej, aby nám pomáhal denně ho vytvářet ve svém životě, ve svých rodinách, ve svých městech a státech, na celém světě. Nechme se dojmout Boží dobrotou.

PLNÉ ZNĚNÍ poselství Urbi et Orbi je ZDE

Po slavnostním požehnaní se Svatý otec, stejně jako letos o Velikonocích, rozloučil jen krátkým přáním, bez pozdravů v šedesáti jazycích:

Drazí bratři a sestry, vám, kteří jste přišli na toto náměstí z různých částí světa, i vám, kteří jste s námi spojeni sdělovacími prostředky, ze srdce přeji požehnané Vánoce!
Tento den, ozářený evangelní nadějí, jež vystupuje z ubohé Betlémské jeskyně, prosím o vánoční dar radosti a pokoje pro všechny: pro děti i staré lidi, pro mládež i rodiny, pro chudé a vytlačované na okraj. Ježíši, který jsi se narodil pro nás, potěš ty, kteří jsou zkoušeni nemocí a utrpením; buď oporou těm, kdo slouží těm nejpotřebnějším.
Požehnané Vánoce!

Milan Glaser

Copyright © 2003-2019 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.