Zrušil papež hřích?

31.12.2013 

Autor rozhovoru s papežem Františkem pro list La Repubblica, Eugenio Scalfari, známý italský agnostik, se v nedělním komentáři tohoto listu opět věnoval postavě papeže Františka. Scalfari, který již dříve přiznal, že ve zmíněném rozhovoru připsal papeži některé výroky, které neřekl a naopak neuvedl některé, které papež řekl, přišel tentokrát s další kuriózní „hypotézou“ – jak říká – že totiž „revoluce papeže Františka spočívá v tom, že zrušil hřích“. Scalfari napsal, že to vyplývá z apoštolské exhortace Evangelii gaudium a dokládá to teologicky a historicky. Vatikánský tiskový mluvčí na to včera reagoval v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas, kde označil „některá tvrzení Scalfariho komentáře za nepřiléhavá, protože, kdo sleduje, co papež denně učí, ví, že o hříchu a hříšnosti všech lidí mluví často a že samotné poselství Božího milosrdenství, které je středem papežova učení, lze chápat tím hlouběji, čím více se chápe realita hříchu:

Pokud se odstraní hřích, nelze chápat poselství o milosrdenství.

O. Federico Lombardi dále uvádí, že „Scalfari se svým humanistickým vzděláním není na biblicko-teologickém poli evidentně vždycky doma“, podobně jako na poli církevních dějin. Scalfari totiž ve zmíněném komentáři napsal, že papež František kanonizoval svatého Ignáce z Loyoly:

Všichni víme, že v minulých dnech papež kanonizoval Petra Fabera, který byl prvním druhem svatého Ignáce z Loyoly a že zakladatele Tovaryšstva Ježíšova církev kanonizovala již před několika stoletími. Domnívám se tedy, že je třeba se mít na pozoru v pokračujícím dialogu, který je zároveň třeba prohloubit, aby nedocházelo k omylům a abychom si opravdu rozuměli.

Říká o. Federico Lombardi.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.