Vatikánský mluvčí k překrucování papežových slov o homosexuálních párech

7.1.2014 

Zveřejnění debaty papeže Františka s členy Unie vyšších řeholních představených vyvolalo mediální rozruch. Mnoho zejména italských komentářů se zaměřilo na spekulace kolem stručné zmínky o homosexuálních párech. Vatikánský mluvčí, o. Federico Lombardi, proto zveřejnil vysvětlující nótu. Citujeme v plném znění:

V rozhovoru s řeholními představenými papež podotýká, že situace, v níž vyrůstají dnešní děti a mladí lidé se velmi liší od minulosti. Mnozí žijí v obtížné rodinné situaci, s rodiči v odloučení, v anomálních svazcích nového typu, někdy rovněž homosexuálních. Výchova a hlásání víry přirozeně nesmí tuto skutečnost opomíjet. Musí mít na zřeteli dobro nových generací. Při jejich doprovázení musí vycházet z konkrétní situace, aby se nevyvolávaly negativní reakce, které brání přijetí víry.

Tyto do značné míry samozřejmé a velmi obecné výroky o výchovných úkolech církve, pronesené z 29. listopadu loňského roku, se objevily v řadě italských médiích v souvislosti s otázkou diskutovanou v poslední době, totiž uznání registrovaného partnerství homosexuálů v Itálii. Došlo ke tak zřejmým překroucením, takže v některých případech lze mluvit o zneužití. Mluvit o „zelené pro homosexuální páry“ zní paradoxně, protože papež hovoří naprosto obecně a dokonce i drobný konkrétní příklad, který v této věci citoval (o děvčátku smutném proto, že je matčina partnerka nemá ráda), naráží na utrpení dětí...

Papež se ani v nejmenším nevyjádřil k debatě, jež se v Itálii rozvinula o měsíc později, a kdo si vzpomíná na postoje, které vyjádřil v analogických diskusích v Argentině, dobře ví, že jsou naprosto odlišné od těch, které se mu nyní někteří snaží podsouvat.

– stojí v prohlášení tiskového mluvčího Svatého stolce, o. Federica Lombardiho.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.