Papež: Chybí-li v církvi vztah k Bohu, dochází v ní ke skandálům

16.1.2014 

V církvi dochází ke skandálům, když chybí živý vztah k Bohu a Jeho Slovu – konstatoval papež František v homilii při dnešní ranní mši v kapli Domu sv. Marty.
Papež komentoval první čtení (1 Sam 4,1-11) a responsoriální žalm (Žl 44, 10-11,14-15.24-25), jež vyprávějí o těžké porážce, kterou Izraelité utrpěli od Filišťanů, a připomněl, že tehdy byl Boží lid vzdálen od Pána. Říkalo se v té době, že Boží Slovo bylo „vzácné“. Starý kněz Eli byl vlažný a jeho synové „zkažení, děsili lid a tloukli jej“. Izraelité sice použili v bitvě proti Filišťanům archu úmluvy, ale „magickým způsobem“, jako nějakou „vnější věc“. Jsou poraženi, archu ukořistili Filišťané. Není pravé víry v Boha, v jeho reálnou přítomnost v životě:

Tato pasáž Písma nám umožňuje zamyslet se nad tím, jaký je náš vztah s Bohem, se Slovem Božím. Je formální? Je to vztah odtažitý? Vstupuje Boží Slovo do našeho srdce, mění naše srdce? Má tuto moc anebo ne? Je formální vztah zcela v pořádku? Srdce je uzavřené Slovu! Vede nás to k zamyšlení nad mnohými porážkami církve, porážkami Božího lidu, protože neslyší Pána, nehledá Pána a nenechá se hledat Pánem. A potom, po porážce se modlí: »Pane, nyní jsi nás zavrhl a zahanbil. Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu, našemu okolí v potupu a posměch. Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem, pohané nad námi posměšně kývají hlavou« (Žl 44,10.14-15).

Papež pak zmínil skandály v církvi:

Ale stydíme se? Tolik skandálů, které nechci jednotlivě vyjmenovávat, ale všichni je známe.. Víme, kde jsou. Skándaly, které stály spoustu peněz, dobře. Tak je třeba.. Ostuda církve! Ale zastyděli jsme se za ony skandály, poklesky kněží, biskupů, laiků? Boží Slovo při těchto skandálech, v oněch mužích i ženách bylo vzácné! Neměli vztah k Bohu! Měli v církvi pozici, mocnou a také pohodlnou pozici. Ale Boží Slovo nikoli! »Ale já jsem dostal vyznamenání, Já nosím kříž«... Ano jako tamti, co přinesli Hospodinovu archu! Bez živého vztahu k Bohu a Božímu Slovu! Přicházejí mi na mysl Ježíšova slova o těch, skrze něž přicházejí pohoršení... A tady došlo k pohoršení: celý ten úpadek Božího lidu, až ke slabosti a korupci kněží.

V závěru homilie se papež zamýšlel na lidem Božím:

Ubohý lid! Ubohý lid! Nedáváme k jídlu pokrm života, nedáváme – v tomto případě – pokrm pravdy! A dokonce nezřídka dáváme pokrm otrávený! »Vzbuď se, proč spíš, Pane? Probuď se neodháněj nás navždy! Proč skrýváš svou tvář, zapomínáš na naši bídu a útisk? « (Žl 44,24-25). Prosme Pána, abychom nikdy nezapomínali na Boží Slovo, jež je živé, aby vstupovalo do našeho srdce a abychom nikdy nezapomínali na svatý Boží lid, který od nás chce vydatný pokrm.

Končil papež František dnešní ranní homilii.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.