Petrův nástupce: Kdo je pánem Papežského domu?

16.1.2014 

Papež František pokračuje ve svých setkáních se členy papežské domácnosti. Dnes přijal zaměstnance antikamery Papežského domu s jejich rodinami. O historickém původu těchto papežských dvořanů není mnoho známo. Jejich existence je doložena za pontifikátu papeže Klementa VIII. na sklonku 16. století. Tzv. bussolanti, tedy dveřníci, mj. také doprovázeli papežská nosítka. Dnes uvádějí hosty do přijímacích prostor Apoštolského paláce.

Položme si otázku: Komu patří Papežský dům? Kdo je jeho pánem? Papežský dům patří všem katolíkům, kteří zde mají vnímat pohostinnost, rodinnou vřelost a podporu pro svou víru. Skutečným vládcem tohoto domu je Pán. Všichni jsme jeho učedníky a služebníky jeho evangelia. To od nás vyžaduje, abychom s Ním pěstovali trvalý dialog v modlitbě, aby vůči Němu rostlo naše přátelství a důvěrnost, abychom svědčili o jeho milosrdné lásce ke všem lidem.

Budete-li svou práci vykonávat v tomto duchu, bude na ní patrná vaše radost z toho, že náležíte k církvi, dodal papež na audienci pro zaměstnance antikamery.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.