Pomáhejte mladým k zapojení do života společnosti

28.6.2004 

Jan Pavel II. ocenil činnost Křesťanského sdružení dělnické mládeže (JOC). Jeho Mezinárodní koordinační rada zasedá v těchto dnech ve Vitorchianu nedaleko Viterba. Jménem Svatého otce pozdravil členy rady ve zvláštním poselství kardinál Angelo Sodano. Zdůrazňuje v něm, že organizace umožňuje mladým lidem hluboké prožívání víry. Zároveň vyzývá k dalším iniciativám pomáhajícím mládeži k plné účasti na společenském životě a bojujícím s obtížemi, které s sebou nese pracovní nejistota a nezaměstnanost.

Křesťanské sdružení dělnické mládeže vzniklo ve dvacátých letech minulého století v Belgii. Jeho zakladatelem byl pozdější kardinál Joseph Cardijn. Organizaci potvrdil roku 1925 papež Pius XI. V současné době působí ve 33 zemích světa. Stará se zhruba o 30 tisíc chudých mladých lidí ve věku od 14-ti do 25-ti let.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.