Závěrečná audience pro polské biskupy

7.2.2014 

Rodina, mládež, povolání ke kněžskému a zasvěcenému životu – k tomuto trojímu pastoračnímu úsilí vyzýval papež František polské biskupy při dnešní závěrečné audienci jejich kanonické návštěvy ad limina. Ihned zpočátku je však upomenul na důležité svědectví jejich vlastního života.

“Setkáváme se, mohlo by se říci, v předvečer kanonizace bl. Jana Pavla II. (…) Doprovází nás z nebe a připomíná nám, nakolik je důležitá duchovní a pastorační jednota mezi biskupy. (…) Kéž mezi vás nic a nikdo nemůže vnést rozkol, drazí bratři! Jste povoláni k budování společenství a pokoje, které vyrůstají z bratrské lásky, a k tomu, abyste v nich byli povzbudivým vzorem.“

Papež pak ocenil velký potenciál polské církve a nabídl trojici pastoračních úvah. Prvotní zájem pastýřů má náležet rodině – zejména v jejích počátečních a koncových, tedy krizových, fázích. Je nutné zlepšit přípravu na manželství, poukázal Svatý otec, a zároveň být nablízku věřícím, kteří prožili rozvod nebo odluku. Církevní společenství má rodinu rovněž bránit před negativními ideologiemi. Dalším úkolem je katecheze mladých lidí, což ovšem není pouze znalost věrouky.

“Křesťanství není jen abstraktní věda, nýbrž je to existenciální poznání Krista, osobní vztah s Bohem Láskou. Je možná zapotřebí více naléhat na formaci ve víře jako vztahu, ve kterém člověk zakouší radost z toho, že je milován a že může milovat.“

Rovněžtak polští seminaristé dosahují výborné intelektuální a pastrorační úrovně, podotkl papež František a poděkoval za jejich častou službu v zahraničí. Navzdory tomu by se světlo jejich svědectví mohlo skrýt, pokud by jim chyběl misijní duch.

“Takovýto apoštolský styl vyžaduje ducha chudoby a oddanosti, abychom byli svobodní ve hlásání a upřímní v dobročinnosti. V souvislosti s tím připomínám slova bl. Jana Pavla II.: Kněžský styl života by se měl podobat životní úrovni průměrné rodiny, či ještě spíše chudé rodiny (Štětínská katedrála, 1987)“.

V závěru papež František vyzval polské biskupy k modlitbě za nová řeholní povolání pro ženské řády a také k úctě k sestrám, které tiše a nepozorovaně vydávají své životy za Pána a za církev.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.