Legionáři Kristovi si zvolili nového generálního představeného

8.2.2014 

Generání kapitula Legionářů Kristových si zvolila svého generálního představeného. Stal se jím na dobu šesti let 62 letý otec Robles Gil z Mexika. Kapitula vydala také obsáhlé prohlášení, ve kterém se distancuje od zakladatele této řeholní kongregace otce Maciela, jehož „závažné a objektivně nemorální skutky – čteme v prohlášení Legionářů - zasluhovaly sankce, které mu uložila Kongregace pro nauku víry v roce 2006. Náš zakladatel,“ píší dále, „zemřel roku 2008 a vyprošujeme mu Boží milosrdenství. Zároveň chceme vyjádřit svoji hlubokou bolest nad zneužíváním nezletilých, kterého se dopustil, nad nemorálními skutky vůči mužům i ženám, nad zneužíváním svojí autority i řádového majetku, nad užíváním drog a publikováním cizích náboženských textů pod vlastním jménem. Je pro nás nepochopitelné, jak se mohl celá desetiletí prezentovat jako kněz a svědek víry a zároveň skrývat tyto své nemorální skutky, které rozhodně odsuzujeme.“ Legionáři dále vyjádřili politování nad tím, že se osoby, kterým o. Maciel ublížil, od něho nedočkaly prosby o odpuštění, a vyjadřují jim nyní svoji solidaritu. Ve svém prohlášení také se zármutkem přiznávají „svoji počáteční neschopnost uvěřit svědectvím osob, které se staly obětí otce Maciela, i dlouho trvající institucionální mlčení, váhání a omyly v úsudku, pokud jde o informování členů kongregace a dalších osob. „Žádáme odpuštění za tyto defekty, které zvýšily bolest a zmatek mnohých,“ píší mimo jiné členové generální kapituly Legionářů Kristových, kteří se dále vyjadřují k nezbytnosti revidovat vlastní charisma, řeholní statuta, způsob řízení a výkon autority i řádovou formaci, což je úkol, který byl započat, ale který se generální kapitulou nekončí. Vyjádřili také poděkování všem, kteří jim v tom pomáhají.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.