První společné setkání personálních ordinariátů pro bývalé anglikány

20.2.2014 

Počátkem tohoto týdne se v Římě sešli představitelé tří dosud existujících personálních ordinariátů pro bývalé anglikány, kteří vstoupili do plného společenství s katolickou církví. Jak informuje biskupská konference Anglie a Wallesu, jednalo se o první schůzku tohoto druhu, která přispěla k upevnění vzájemných vztahů i analýze společného růstu a rozvoje. Anglii zastupoval mons. Keith Newton z ordinariátu Panny Marie Walsinghamské, Spojené státy americké mons. Jeffrey Steenson z ordinariátu Stolce sv. Petra a Austrálii mons. Harry Entwistle z ordinariátu Panny Marie Jižního Kříže. Každý z těchto personálních ordinariátů je jiný, vysvětlil mons. Newton, avšak sdílíme tentýž cíl a musíme zvládat tytéž výzvy. Ordináři se setkali s prefektem Kongregace pro nauku víry arcibiskupem Gerhardem Müllerem a jednali také na Papežské radě pro jednotu křesťanů. Rozjížděli se s přáním uskutečňovat obdobná setkání minimálně jednou za rok.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.