Petrův nástupce jmenoval 19 nových kardinálů

22.2.2014 

Na dnešní svátek Petrova stolce se ve vatikánské bazilice konala řádná veřejná konzistoř, na níž Petrův nástupce kreoval 19 nových kardinálů. Konzistoře se účastnil osobně také Benedikt XVI., což v zahajovacím pozdravu zmínil, státní sekretář, mons. Pietro Parolin:

Svatý otče, s dojetím a chvěním Vás uctivě zdravím jménem biskupů, které Vaše Svatost dnes přičlení do kardinálského kolegia i jménem mons. Lorise Capovilly, který převezme jmenování za několik dní v Bergamu. S toutéž sympatií a úctou zdravíme také emeritního papeže, Jeho Svatost Benedikta XVI. a těšíme, že přišel mezi nás. (potlesk)“

Arcibiskup Parolin ve své promluvě jménem všech nově jmenovaných kardinálů poděkoval Svatému otci za projev velké důvěry:

S důvěrou, věrností, velkodušností a vytrvalostí budeme odpovídat na povolání, které vyjadřuje symbol purpuru i pobídka provázející předání biretu: „počínat si statečně usque ad sanguinis effusionem, aby rostla křesťanská víra, pokoj Božího lidu a svoboda a šířila se svatá římská církev“.

Po zahajovací promluvě arcibiskupa státního sekretáře následovala aklamace Markova evangelia (Mk 10,32-45), pojednávajícího o třetí Ježíšově předpovědi utrpení Dvanácti učedníkům cestou do Jeruzaléma, žádosti Zebedeových synů, aby mohli zasednout v Kristově slávě po Jeho levici a pravici a rozmrzelé reakci ostatních učedníků. Papež František v homilii mimo jiné řekl:

Ježíš si je zavolal…“ (Mk 10,42). To je další Pánovo gesto. Během cesty se povšimne, že je třeba promluvit s Dvanácti, zastaví se a zavolá si je. Bratři, dovolme Pánu, aby si nás zavolal! Nechme se od Něho svolat. A slyšme Jej, s radostí společně přijměme Jeho Slovo, nechejme se poučovat Jím a Duchem svatým, abychom stále více byli jedním srdcem a jednou duší kolem Něho.
A když jsme takto svoláni, povoláni naším jediným Mistrem, také já vám řeknu, co potřebuje církev. Potřebuje vás, vaši spolupráci a ještě předtím vaše společenství, společenství se mnou a mezi vámi. Církev potřebuje vaši odvahu ke hlásání evangelia při každé příležitosti, vhod či nevhod, abychom vydali svědectví pravdě. Církev potřebuje vaši modlitbu za dobrou cestu Kristova stádce, modlitbu, která je spolu se zvěstováním Slova první povinností biskupa. Nezapomeňme na to. Církev potřebuje váš soucit zvláště v této chvíli, kdy je v mnoha zemích světa bolest a utrpení. Vyjádřeme svoji duchovní blízkost těm církevním společenstvím a všem křesťanům, kteří strádají diskriminacemi a pronásledováním. Musíme bojovat proti každé diskriminaci. Církev potřebuje, abychom se za ně modlili, aby byli silní ve víře a uměli reagovat na zlo dobrem. A vztáhněme svoji modlitbu na každého muže a ženu, kteří snášejí nespravedlnost za svoje náboženské přesvědčení.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže Františka na konzistoři je ZDE

Dnešní kreace devatenácti nových kardinálů zvýšila počet členů kardinálského sboru na 218, z toho 122 má právo volit papeže. Noví nositelé purpuru pocházejí z patnácti různých zemí a zastupují všechny světadíly. Je tu osm Evropanů ( pět z Itálie a po jednom z Německa, Velké Británie a Španělska) a sedm Američanů ( Kanada, Nikaragua, Haiti, Chile, Brazílie, Argentina). Po dvou nových kardinálech dostaly Afrika ( Pobřeží slonoviny a Burkina Faso) a Asie ( Korea a Filipíny).

Papež v průběhu dnešní konzistoře udělil nově jmenovaným kardinálům titulární římský kostel, čímž poukázal na jejich účast na pastorační péči římského biskupa o Věčné město.

Kard. Pietro PAROLIN : Titulus sv. Šimona a Judy Tadeáše ve čtvrti Torre Angela
Kard. Lorenzo BALDISSERI : Titulus sv. Anselma na Aventinu
Kard. Gerhard Ludwig MÜLLER : Diakonie Sant´Agnese in Agone
Kard. Beniamino STELLA : Diakonie sv. Kosmy a Damiána
Kard. Vincent NICHOLS : Titulus Nejsvětějšího Vykupitele a sv. Alfonsa
Kard. Leopoldo José BRENES SOLÓRZANO: Titulus sv. Jáchyma ve čtvrti Prati di Castello
Kard. Gérald Cyprien LACROIX: Titulus sv. Josefa ve čtvrti´Aurelio
Kard. Jean-Pierre KUTWA: Titulus sv. Emerenciány ve čtvrti Tor Fiorenza
Kard. Orani João TEMPESTA: Titulus Panny Marie, Matky božské prozřetelnosti, ve čtvrti Monte Verde
Kard. Gualtiero BASSETTI: Titulus sv. Cecílie
Kard. Mario Aurelio POLI: Titulus sv. Roberta Bellarmina
Kard. Andrew Yeom SOO-JUNG: Titulus sv. Chrisogona
Kard. Ricardo Ezzati ANDRELLO: Titulus Nejsvětějšího Vykupitele ve čtvrti Valmelaina
Kard. Philippe Nakellentuba QUÉDRAOGO: Titulus Panny Marie Utěšitelky ve čtvrti Tiburtino
Kard. Orlando B. QUEVEDO: Titulus Panny Marie “Regina Mundi” ve čtvrti Torre Spaccata
Kard. Chibly LANGLOIS: Titulus sv. Jakuba ve čtvrti Augusta
Kard. Loris Francesco CAPOVILLA: Titulus Panny Marie v Zátibeří
Kard. Fernando Sebastián AGUILAR: Titulus sv. Anděly Mericiové
Kard. Kelvin Edward FELIX: Titulus Panny Marie Uzdravující, ve čtvrti Primavalle

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.