Křesťanské církve společně proti Aids

25.2.2014 

Křesťanské církve na Filipínách vyrazily ke společnému boji proti Aids. Podle nedávno zveřejněných údajů OSN se v této asijské zemi každý den nakazí virem HIV devět lidí. Nová křesťanská kampaň se zaměřila na dvě oblasti. Jednak na výchovu mladých k životnímu stylu, který vzdaluje riziko nákazy, a podruhé na pomoc obětem choroby podle pravidel: vyslechnout, přijmout a lidsky i křesťansky doprovázet. 19. února byla také představena studie, iniciovaná Světovou radou církví, shrnující zkušenosti kněží a laiků zapojených do pastorace lidí nemocných Aids. Studie vybízí k vymýcení stigmatizace nositelů tohoto viru a jejich diskriminace, motivovaných nejčastěji strachem, neznalostí a lhostejností.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.