Papež proti obchodu s lidmi a zpředmětňování člověka

5.3.2014 

Vatikán/Brazílie. Papež podpořil brazilskou Kampaň bratrství, která se letos zabývá problémem obchodu s lidmi pod heslem „Kristus nás osvobodil, abychom zůstali svobodní“ (Gal 5,1). Kampaň vyhlašuje už po jedenapadesáté Brazilská biskupská konference. V jejím rámci proběhne celá řada informačních, formačních a modlitebních setkání, která mají společnost blíže seznámit s fenoménem obchodu s lidmi a posílit pastorační síť angažovanou v boji s touto formou kriminality.

Ve zvláštním poselství adresovaném všem Brazilcům papež promlouvá o začátku postní doby. „Jsi svobodný! Běž a pomáhej ke svobodě také svým bratřím!“ – píše papež. Nesmíme zůstávat lhostejní, když se dozvíme o lidech, s nimiž se obchoduje jako se zbožím! – apeluje František a vypočítává nejrůznější oblasti, v nichž se to děje: adopce dětí, určených k transplantaci orgánů, ženy nucené k prostituci, lidé zneužívání při práci, lidé bez práv a bez hlasu... Svatý otec vybízí k pozornému zpytování svědomí, k tomu, abychom si uvědomili, jak často tolerujeme zacházení s člověkem jako s předmětem, vystaveným k prodeji nebo k uspokojování nemorálních tužeb. Kdokoli člověka zneužívá, byť i jen nepřímo, stává se komplicem této zločinnosti – připomíná papež. Zpytování svědomí rozšiřuje i na oblast rodiny, kde – jak říká – rovněž dochází k zotročování, zneužívání druhého či zacházení s druhým jako s předmětem, podle pravidla použij a odhoď.

V poselství platném daleko obecněji než pouze pro oslovované Brazilce papež dále píše:
„Pokud urážím lidskou důstojnost druhého, je tomu tak proto, že jsem již dříve prodal pod cenou tu svoji. Proč jsem tak učinil? Kvůli moci, slávě, hmotnému zabezpečení... To všechno – světe div se – výměnou za svou důstojnost Božího syna a dcery, vykoupenou za cenu Kristovy krve na Kříži a garantovanou Duchem svatým, který v nás volá :´Abba, Otče!´ (srov. Gal 4,6)“.

V závěru poselství k brazilské Kampani bratrství papež konstatuje, že právě angažovanost proti obchodu s lidmi, se může stát účinnou základnou k hlásání Kristova evangelia, protože Ježíš chce dávat život v hojnosti - všude (srov. Evangelii gaudium, 75).

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.