Kardinál Müller: učení a praxi nelze oddělovat

6.3.2014 

V některých kruzích se rozmáhá představa, že doktrína může být oddělena od pastorační praxe církve. To není a nikdy nebyla katolická víry.“ Takto razantně se vyjádřil kardinál Gerhard Ludwig Müller v rozhovoru pro americký časopis a portál National Catholic Register. Prefekt Kongregace pro nauku víry v něm odpovídá na řadu otázek spojených s učením církve. Vyjadřuje se například ke statutu rozvedených a znovu sezdaných nebo k teologii osvobození.

Kardinál Müller komentoval v médiích rozšířené výroky o „změně v učení církve“. Pokud bychom tím měli na mysli popření nebo odmítnutí toho, co bylo dříve, byla by to chyba. „Mluvil bych spíše o rozvoji učení církve. Církev sama nevymyslela to, co učí. Učení církve je zakořeněné v osobě Ježíše Krista, v tajemství sebezjevení Boha,“ vysvětluje prefekt vatikánského úřadu.
V souvislosti s tím se dotkl problému statutu církevně sezdaných lidí, kteří se rozvedli a po té uzavřeli nový občanský sňatek. Německý kardinál připomněl svůj obsáhlý komentář publikovaný loni v říjnu v Osservatore Romano. Už tehdy upozorňoval, že svátostné manželství je nerozlučitelné a ti, kdo žijí v rozporu s touto nerozlučitelností, nesmějí přistupovat k eucharistii, nicméně kněží i farní společenství jim má prokazovat „laskavou péči“. Upozornil zároveň, že tento problém by se neměl redukovat na otázku přijímání eucharistie.

Kardinál prefekt byl dotázán také na svůj pozitivní vztah k některým formám teologie osvobození. „Pokud ji redukujeme na čistě světskou politickou ideologii, deformujeme a podceňujeme její charakter jako teologie. Z toho důvodu byly některé aspekty teologie osvobození oprávněně kritizovány Kongregací pro nauku víry v roce 1984 v instrukci Libertatis Nuntius. Kategorie obsažené v teologii osvobození jsou ve své podstatě teologické a křesťanské. Ačkoli světský termín „osvobození“ má mnoho různých odstínů, u křesťanského teologa nemůže být zbaven biblických kořenů. (..) Nakolik se tedy teologie osvobození týká osvobození, které nám přinesl Ježíš Kristus a toho, co sv. Pavel nazývá „svobodou dětí Božích“ (Řm 8,21), natolik bude životně spjata s církví,“ zdůraznil kardinál Müller.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.