Papež František kázal o křesťanském životním stylu

6.3.2014 

Pokora, mírnost, velkomyslnost – to je křesťanský styl. Cesta vedoucí skrze kříž, kterou se vydal Ježíš, vede k radosti. Tak lze shrnout dnešní homilii papeže Františka při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty.

V evangeliu ze čtvrtka po Popeleční středě (Lk 9,22-25) říká Ježíš učedníkům: »Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mne.« „Toto – zdůraznil papež – je křesťanský styl, protože Ježíš šel touto cestou jako první“.

Nemůžeme si křesťanský život představovat mimo tuto cestu. Vždy je tady cesta, kterou se On vydal jako první: cesta pokory, ponížení, zničení sebe sama a pak vzkříšení. Toto je cesta. Křesťanský styl bez kříže není křesťanský, a je-li tento kříž křížem bez Ježíše, není křesťanský. Křesťanský styl na sebe bere kříž spolu s Ježíšem a jde kupředu. Nikoli bez kříže, nikoli bez Ježíše.

„Ježíš dal příklad – pokračoval papež – »ačkoli má božskou přirozenost, sám sebe se zřekl a stal se služebníkem nás všech« (srov. Flp 2,6-7)“

A tento styl nás zachrání, dá nám radost a učiní nás plodnými, protože cesta sebezřeknutí dává život. Je proti egoismu a proti držení všech dober jenom pro mne. Tato cesta je otevřena druhým, protože cesta, kterou se vydal Ježíš, cesta sebezřeknutí dává život. Křesťanský styl je stylem pokory, mírnosti a krotkosti.

„»Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho« - opakuje Ježíš, protože »neodumře-li zrno, nemůže přinést užitek« (srov. Jan 12,24). A to s radostí, kterou nám dá On sám,“ řekl dále papež. „Následování Ježíše je radostí, avšak následování v Ježíšově stylu, nikoli v tom světském. Sledovat křesťanský styl, znamená jít Pánovou cestou, každý jak může, aby dal život druhým, nikoli sobě samému. To je duch velkomyslnosti. Náš egoismus nás ponouká, abychom se jevili před druhými důležitě. Kniha Následování Krista, poznamenal papež, nám dává krásnou radu: »Hleď být raději neznám a považován za nic.« (I, 2, 15) To je křesťanská pokora, kterou prokázal Ježíš jako první.“

A to je naše radost, to je naše plodnost: jít za Ježíšem. Jiné radosti nejsou plodné; myslí jenom na to - říká Pán - jak získat celý svět, ale nakonec vedou ke ztrátě a zničení života. Na začátku postní doby prosme Pána, aby nás naučil trochu z tohoto křesťanského stylu služby, radosti, zřeknutí se nás samých a plodnosti spolu Ním, jak chce On.

Končil papež dnešní ranní homilii.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.