Papežův sekretář: stal se farářem světa vybízejícím vzdálené k návratu

11.3.2014 

„František je farář světa, pro kterého má poslání hlásat Ježíšovo Evangelium zásadní význam. Odtud jeho přístup k lidem, zejména k těm, kteří jsou církvi vzdálení.“ Tak charakterizuje papeže jeho osobní sekretář, maltský kněz Alfred Xuereb. 13. března uplyne rok od volby kardinála Bergolia na Petrův Stolec. Dva dny po volbě zahájil P. Xuereb službu po jeho boku:

„Jeho nasazení je nesmírné. Jistě přichází shůry, protože je člověkem hluboce duchovním, hledajícím v modlitbě Boží inspiraci. Například návštěva Lanpedusy se uskutečnila proto, že se mu při příchodu do kaple opakovaně vybavovala myšlenka vydat se tam, osobně se setkat s trosečníky a spolu s nimi oplakávat mrtvé. A když pochopil, že se ta myšlenka neustále vrací, byl si jist, že to Bůh chce. A tak se rozhodl, ačkoli chyběl čas na přípravu návštěvy. Stejně postupuje pokud jde o výběr lidí, které zve k úzké spolupráci. František je misionář, který přitahuje zástupy. Přitahuje lidi, kteří se možná cítí ztracení, aby je uváděl do srdce evangelia. Stal se farářem světa, vybízejícím k návratu ty, kdo jsou daleko od církve. Dává jim jistotu, že v církvi najdou své místo.“

P. Xuereb vzpomíná na první setkání se Svatým otcem. František mu prý ztropil žert. S obálkou v ruce řekl, že na něho dostal stížnost. Ve skutečnosti šlo o dopis Benedikta XVI., v němž Františkovi představoval rysy budoucího sekretář. „Hned na to mě vyzval, abych usedl vedle něho, a jako bratr se zeptal, zda mu chci pomáhat v tom zodpovědném úkolu, který na něm spočinul,“ vyprávěl v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas papežský sekretář.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.