Africké místní církve chtějí směřovat k finanční nezávislosti

19.3.2014 

Církev v Africe musí usilovat o autonomní financování na lokální úrovni, aby mohla nezávisle podporovat vlastní duchovní i společensko-hospodářskou činnost. To jsou závěry setkání generálních sekretářů biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru, které skončilo v Johannesburgu.

Jeden z návrhů směřujících k osamostatnění církve na Černém kontinentu a k nezávislosti na pomoci z venku mluví o ustanovení zvláštního výboru pro tzv. fundraising, tedy získávání fondů na církevní činnost od individuálních osob a institucí. Mohl by pracovat při Sympóziu Biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru, který je kontinentální platformou pro spolupráci katolické církve.

Prvním úkolem tohoto výboru má být charakteristika možností a zdrojů existujících v jednotlivých místních církvích. Druhým krokem pak zavedení každoroční sbírky na potřeby církve a větší angažovanost laiků v těchto otázkách.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.