Svatý otec jmenoval sekretáře preláta Ekonomické rady

22.3.2014 

Papež dnes jmenoval sekretáře preláta Ekonomické rady. Stal se jím mons. Brian Ferme, profesor kanonického práva. Ekonomickou radu vede kardinál George Pell a jejím koordinátorem je kard. Reinhard Marx. Posláním sekretáře preláta Ekonomické rady je pomáhat jejímu koordinátorovi při výkonu funkcí této rady, jejíž kompetence spočívá ve vedení a dohledu nad administrativními a finančními aktivitami ekonomických institucí Svatého stolce.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.