Svatý otec převzal ocenění boloňské univerzity

3.7.2004 

?Vědecká a kulturní činnost ať je vždy vedena upřímným zájmem pro člověka a zaměřena na jeho harmonický a integrální rozvoj?, to je jádro poselství Jana Pavla II. rektorovi boloňské univerzity prof. Pier Ugovi Calzolarimu, který dnes dopoledne předal svatému Otci prestižní ?Sigillum Magnum Almae Matris Studiorum? u příležitosti 25. výročí jeho pontifikátu.

Petrův nástupce prohlásil, že se cítí zvláště poctěn tímto uznáním, neboť boloňská univerzita patří mezi nejstarší a nejproslulejší na světě. V závěru pak zdůraznil svou zvláštní pozornost věnovanou kultuře a její základní důležitosti pro rozvoj člověka a historického pokroku. Mezi výchovou a kulturou je neoddělitelná vzájemnost ? konstatoval Jan Pavel II. Jako se lidská osoba vychovává podle kvalit kultury, v níž žije, tak je stejně pravda, že hodnota kultury se měří podle její schopnosti dát člověku růst podle jeho svrchovaného povolání, když mu pomáhá, aby se stával stále více člověkem?.

Josef Koláček

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.