Papež požaduje čistotu a poslušnost hlásanou a žitou bez dvouznačností

28.3.2014 

Evangelizace je úzce svázána s podporou lidského rozvoje, píše papež František v poselství, které předal biskupům Madagaskaru u příležitosti jejich návštěvy ad Limina apostolorum. Svatý otec ocenil jejich angažovanost v sociální oblasti a zdůraznil, že veškeré jejich evangelizační působení přispívá k rozvoji člověka. Povzbudil proto biskupy, aby nadále věnovali pozornost chudým, všem kdo strádají materiálně a duchovně. „Vybízím vás také, abyste neohroženě upozorňovali celou malgašskou společnost a zejména její představitele na problém chudoby, způsobený z velké části korupcí a nedostatečným zájmem o společné dobro.“

Papež František ocenil význam katolických škol a vyjádřil přání, aby přístup ke vzdělání měly i děti z nižších vrstev společnosti, jejichž rodiče nemohou finančně přispívat. Apeloval zároveň na větší křesťanskou angažovanost ve veřejné sféře a na výchovu budoucích představitelů společnosti v duchu evangelních hodnot.

Svatý otec zmínil rovněž poselství biskupů Madagaskaru k zakončení Roku víry, v němž vyjadřují lítost na ztrátou pravé „fihavanany“, totiž způsobu života zakořeněného v malgašské kultuře, který zajištoval společnosti soudržnost a solidaritu. „Hodnoty, které Stvořitel vdechl do vaší kultury, by měly nadále přetrvávat v lidském nitru osvíceném evangelijním poselství,“ podotkl k tomu Svatý otec.

Papež podpořil biskupy také v jejich formačním programu na podporu manželství a rodiny a zdůraznil význam dalšího rozvoje mezináboženských vztahů prostřednictvím „jasného a konstruktivního dialogu“. Hlavní důraz však položil na křesťanské svědectví, jež bude důvěryhodné jedině tehdy, bude-li dosvědčeno koherentním každodenním životem. Platí to pro všechny společenské vrstvy, především však pro klérus a zasvěcené osoby, zdůraznil Svatý otec. „Ani kněžství, ani zasvěcený život nejsou prostředky ke společenskému vzestupu, nýbrž službou Bohu a lidem!“ – píše papež biskupům z Madagaskaru. Zvláštní důraz mají klást na dodržování čistoty a poslušnosti ve formačních institutech, kde mají být tyto ctnosti představovány a žity bez dvouznačností. Pokud tomu tak není, dochází k anti-svědectví, které má obzvlášť katastrofální následky – stojí v papežském poselství biskupům v Madagaskaru, kteří končí v Římě návštěvu ad Limina.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.