Papež rozhodl o budoucnosti vatikánské banky

7.4.2014 

Papež František dnes podepsal návrh, týkající se budoucnosti Institutu náboženských děl (IOR), tedy finanční instituce Svatého stolce. Papež potvrdil, že poslání IORu je důležité pro katolickou církev, Svatý stolec a městský stát Vatikán. Institut tedy bude nadále sloužit a poskytovat své specializované služby katolické církvi v celém světě, vyplývá z dnešního tiskového prohlášení Svatého stolce. Své poslání bude uskutečňovat v rámci nových finančních úřadů Svatého stolce, které ustavil papež František, tedy ve spolupráci s Ekonomickou radou. Na činnost Institutu z hlediska její transparentnosti bude jako v posledních letech dohlížet Finanční dozorčí úřad (AIF). Jak zdůraznil kard. Pell, prefekt Ekonomické rady, je navýsost důležité, aby Svatý stolec a městský stát Vatikán nadále systematicky přizpůsobovali své právní a normativní struktury nejlepší možné mezinárodní praxi.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.