Biskupové Tanzánie se setkali s papežem

7.4.2014 

„Ve stopách horlivosti a oběti prvních misionářů zachovávejte a posilujete vědomí misijního úkolu, aby evangelium stále více pronikalo každé apoštolské dílo a osvěcovalo všechny sféry společnosti.“ Těmito slovy povzbuzuje papež František biskupy Tanzánie, kteří dnes končí svou návštěvu ad Limina. Papežské poselství připomíná význam svědectví křesťanského života pro ty, kdo „nepoznali radost plynoucí z lásky k Ježíši Kristu.“ František oceňuje zejména práci církve pro lidi nakažené virem HIV stejně jako výchovu k odpovědnosti a čistotě.

Svatý otec klade biskupům na srdce péči o lidskou, duchovní, intelektuální a pastorační formaci kněží, nejen během seminárních studií, ale po celý jejich život. Zmiňuje rovněž nezastupitelnou roli apoštolátu laiků v pokračující evangelizaci země, jak se zřetelně projevila při Národním eucharistickém kongresu před dvěma lety nebo při organizaci seminářů u příležitosti Roku víry. Papež zdůrazňuje, že katecheté mají být dobře obeznámeni s celým učením církve. „Tak budou nejen dobře vybaveni k tomu, aby čelili pověrám, agresivním sektám a sekularismu, ale také k tomu – a to je ještě důležitější – aby sdíleli krásu a bohatství katolické víry s ostatními a v první řadě s mladými,“ čteme v papežském poselství.

V jádru nové evangelizace stojí pastorační péče o rodinu, připomíná dále Svatý otec. „Podporou modlitby, manželské věrnosti, monogamie, čistoty a pokorné vzájemné služby v rodinách prospívá církev nedocenitelným způsobem celé tanzanské společnosti.“ V závěru poselství papež oceňuje nasazení místní církve v prosazování svobody všech náboženství a všeobecných lidských práv. „Modlím se za to, aby váš příklad a příklad celé církve ve vaší zemi, nadále inspiroval lidi dobré vůle usilující o pokoj,“ ,“ stojí v poselství tanzánským biskupům u příležitosti návštěvy ad Limina.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.