Vstaň a rozsviť se, Koreo

7.4.2014 

Ke Svatému stolci dnes přijeli zástupci organizačního výboru apoštolské cesty papeže Františka do Jižní Koreje. Otcové Chung Ui-chul a Hur Young- Yup, zodpovědní za liturgii a vztahy s veřejností, budou na vatikánských úřadech projednávat poslední detaily srpnové cesty. Korejská strana prezentovala logo papežovy návštěvy a také její oficiální motto, vyňaté z Izaiáše: “Vstaň, rozsviť se, neboť Hospodinova velebnost září nad tebou” (Iz60,1-6). Prorok se s touto výzvou obrací k Jeruzalému, avšak organizátoři vztáhli Hospodinovo zaslíbení na svou vlast, resp. celý Korejský poloostrov, jehož dvě části symbolizované červeným a modrým plamenem se proplétají v logu v naději na brzké sjednocení. Pod nimi lze patřit modré vlny čepelovitého tvaru, upomínající na korejské mučedníky a nezměrnost Božího milosrdenství. Organizátoři informovali, že korejští katolíci se na papežovu návštěvu připravují modlitbou, řadou různých iniciativ a setkání. Apoštolská cesta se uskuteční ve dnech 14.-18. srpna u příležitosti VI. Dne asijské mládeže v jihokorejské diecézi Daejeon.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.