Papež: Moudrost je milost vidět Božíma očima

9.4.2014 

Přibližně 60 tisíc lidí přišlo na generální audienci Svatého otce. Papež František zahájil nový cyklus katechezí o sedmi darech Ducha svatého. Ta dnešní byla věnována moudrosti, o níž hned v úvodu řekl:

Nejde však o pouhý lidský důvtip, který je plodem poznání a zkušenosti. Bible podává, že Šalomoun ve chvíli své korunovace na izraelského krále prosil o dar moudrosti (srov. 1 Král 3,9). Moudrost je milost dívat se na každou věc Božíma očima. Je zkrátka viděním světa, viděním situací, okolností, problémů a všeho Božíma očima. To je moudrost. Někdy hledíme na věci podle svého zalíbení či podle stavu svého srdce, tedy s láskou či nenávistí, se závistí… To však není Boží vidění. Moudrost v nás působí Duch svatý, abychom viděli všechny věci Božíma očima. To je dar moudrosti.“

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze je ZDE

Tolik katecheze papeže Františka, který v závěru generální audience obrátil pozornost k nedávným událostem v Sýrii:

Minulé pondělí byl syrském Homsu zavražděn P. Frans van der Lugt, můj 75 letý holandský jezuitský spolubratr, který přijel do Sýrie před 50 lety, prokazoval dobro všem nezištně a s láskou a vážili si jej proto křesťané i muslimové.
Jeho brutální vražda mne naplnila hlubokou bolestí a přiměla mne opět k přemýšlení nad mnoha lidmi, kteří trpí a umírají v oné mučené zemi, mé milované Sýrii, která je již příliš dlouho zachvácena krvavým konfliktem, který nepřestává rozsévat smrt a zmar. Myslím také na četné unesené lidi, křesťany i muslimy, ze Sýrie a jiných zemí, mezi nimiž jsou biskupové a kněží. Prosme Pána, aby se mohli vrátit ke svým drahým, do svých rodin a ke svým společenstvím.
Ze srdce vás všechny vybízím, abyste se spojili se mnou v modlitbě za pokoj v Sýrii a okolí, a důrazně vyzývám zodpovědné Syřany i mezinárodní společenství. Ať prosím umlknou zbraně a je učiněna přítrž násilí! Už žádné válčení! Žádné ničení! Ať je respektováno humanitární právo a je poskytnuta péče obyvatelstvu, které potřebuje humanitární pomoc, a dosáhne se vytouženého míru dialogem a smířením. Prosme naši Matku, Královnu míru, aby dala tento dar Sýrii a modleme všichni společně Zdrávas Maria…

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.