Papež František se setkal s oběťmi obchodu s lidmi

12.4.2014 

Na okraj vatikánského sympozia o problematice obchodu s lidmi papež František pozdravil čtyři ženy, které se staly obětí této trestné činnosti. Kromě prostituce byly pod pohrůžkou mučení nuceny také ke drogovému kurýrství a k účasti na organizovaném zločinu, až konečně nalezly odvahu k udání svých otrokářů. Jak se to často stává, přijely do Itálie za nabídkou poctivé práce, místo ní však nalezly síť obchodníků s bílým masem.

Zpravodajské agentury popsaly jejich setkání s papežem jako velmi dojemné, vzhledem k psychickému stavu, ve kterém oběti dosud jsou. Ženy, pocházející z Argentiny, Chile, Maďarska a České republiky, nyní bydlí na chráněném místě a snaží se o návrat do normálního života. Chtěly papeže ujistit o svém úsilí změnit život. Petrův nástupce je v tom povzbudil a vyzval je, aby hleděly s nadějí do budoucnosti.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.