Poselství jihoafrickým biskupům: duchovní pokrm na prvním místě

25.4.2014 

„Chybí-li Kristus, jde o největší chudobu,“ píše papež v poselství jihoafrickým biskupům, kteří jsou v Římě na návštěvě ad limina. Jejich konference sdružuje biskupy z Botswany, Jihoafrické republiky a Svazijska.

Papež ve svém listu reflektuje otázky krize rodiny, korupce a všeobecného morálního úpadku. Je nezbytné „oživit vzácný dar víry“, žít evangelium radosti a smíření s Bohem, zdůrazňuje.
K dobrému boji víry vybízí papež František místní církev v důkladné analýze sociální situace jihoafrických zemí. Jak se stalo zvykem při audiencích ad limina, první papežova slova připomínají svaté, kteří stáli u zrodu církve - tentokrát na africké jihu - putující misionáře, kteří „budovali kostely, školy a nemocnice“ a jejichž dědictví zůstává patrné dodnes.

Papež František oceňuje každodenní službu církve nejzranitelnějším vrstvám společnosti, zejména „několika milionům sirotků“ po obětech Aids. Tím však pastorační úkoly nekončí. Papež je podrobně vypočítává: „Katolické rodiny mají méně dětí a to se projevuje na počtu povolání ke kněžství a řeholnímu životu. Někteří katolíci se vzdalují církvi a míří k jiným skupinám, které zdánlivě slibují něco lepšího. Potraty poznamenávají bolestí mnoho žen, které nosí hluboké fyzické a duchovní zranění, poté, co podlehly nátlaku světské kultury znehodnocující Boží dar sexuality a právo na život dítěte, které má přijít na svět.“ Papež zmiňuje také rostoucí počet rozvodů a jejich dopad na děti, nárůst násilí na ženách a dětech a další problémy ohrožující život společnosti.

František se pak obrací k působení církve. Jak říká, v první řadě musí být živen duch, protože chybí-li Kristus, je to pro všechny největší chudoba. Vybízí biskupy k péči o děti i dospělé, k pastoraci modlitby a svátostí, zejména svátosti smíření. Za další základní kámen označuje „svatost a nerozlučitelnost křesťanského manželství,“ které často podléhá „strašlivému nátlaku ze strany sekulárního světa“. Vybízí k hlásání jasného učení, podporovaného svědectvím křesťansky angažovaných manželů.

V závěru poselství jihoafrickým biskupům se papež věnuje problému úpadku křesťanské morálky, zejména pokud jde o korupci. Jak zdůrazňuje, korupce znamená okrádání chudých, poznamenává celou komunitu a ničí důvěru. Úkolem křesťanského společenství je svědčit čestností a koherentním životem.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.