Německý „Týden pro život“ zaměřený na péči o umírající

5.5.2014 

Svět potřebuje „větší kulturu setrvávání s umírajícím pacientem,“ řekl kardinál Rainer Maria Woelki. Berlínský arcibiskup to zdůraznil v souvislosti s probíhajícím „Týdnem pro život“, který má upozorňovat na lidskou důstojnost ve všech etapách života. Jde o iniciativu katolické církve, ke které se před dvaceti lety připojila také Rada evangelické církve v Německu.

Letošní „Týden života“ se soustředí na umírající. Vzhledem k debatě o eutanázii probíhající v mnoha evropských zemích, apelují němečtí biskupové spolu s Radou evangelické církve na lepší péči a rozvoj paliativních terapií. V promluvě pro rozhlas RBB kardinál Woelky uvedl, že lékaři mu nejčastěji vyprávějí o strachu pacientů z bolesti a samoty, nikoli z umírání. „Potřebujeme tedy více dobré paliativní medicíny, abychom mohli důstojným způsobem doprovázet umírající. Potřebujeme lidi, kteří se jim budou věnovat profesionálně a zároveň citlivě a starostlivě,“ řekl berlínský arcibiskup.

Podobně se vyjádřil při zahájení „Týdnu života“ místopředseda německého episkopátu, biskup Norbert Trelle. Během ekumenické bohoslužby uvedl, že křesťanským posláním je „být s umírajícími do konce a dodávat jim naději“. Zvláštní ochranu, jak zdůraznil, vyžaduje také počatý život.

Pro-life sdružení „Alfa“ v této souvislosti vybízí německý episkopát a Radu evangelické církve v Německu ke konkrétnějšímu využívání „Týdne pro život“ a vyvíjení nátlaku na ústavodárce, aby změnili liberální zákony o interrupci. Zabíjení nenarozených je v Německu beztrestné v prvních třech měsících těhotenství.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.