Kurs o exorcismu není určen jenom kněžím

8.5.2014 

Na dvě stě účastníků z celého světa se sjelo na 9. kursu věnovaném „Exorcismu a modlitbě za osvobození“, který probíhá ve dnech 5. až 10. května v Římě a v Boloni pod patronátem Institutu Sacerdos univezity Regina Apostolorum a skupiny Gris (Guppo di ricerca e informazione socio-religiosa). Jak vysvětluje P. Cesare Truqui z kongregace Kristových legionářů, kurz je určen především kněžím, ale nejen pro ně:

„Kněze – exorcistu totiž obvykle doprovází skupina laiků, kteří mu ve výkonu služby pomáhají. Psychologové, psychiatři nebo lékaři, ale i lidé bez profesionální přípravy, podnikatelé nebo ženy v domácnosti. Mohou spolupracovat s knězem jak při samotném exorcismu, tak při předběžných rozhovorech, při nichž jde o to rozlišit, zda jde o posedlost či nikoliv, při tzv. rozlišování duchů,“ říká P. Truqui. „Studovat téma posedlosti ovšem neznamená vyvolávat všeobecnou paranoiu, nýbrž upozorňovat na to, že démon skutečně existuje a že možnost posedlosti je reálná. Obeznámenost s tímto faktem dodává rovnováhu, protože říká, že k podobné věci dochází velmi zřídka a že se satanovým vlivem lze bojovat ve spojení s Bohem, modlitbou a mariánskou zbožností,“ dodává exorcista.

Na kursu o exorcismu a modlitbě za osvobození je zastoupeno 33 zemí, včetně Koreje, Austrálie nebo Aljašky.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.