Papež k novým velvyslancům: Je cynické hlásat lidská práva a ignorovat smrt migrantů

15.5.2014 

Papež František dnes přijal sedm nových velvyslanců u Svatého stolce (budou zastupovat Švýcarsko, Jamajku, Libérii, Jihoafrickou republiku, Etiopii, Súdán a Indii), kteří mu předali své pověřovací listiny. Ve svém pozdravu upozornil na dva jevy, které vážně ohrožují mír ve světě – obchod se zbraněmi a nucenou migraci.

”Všichni mluví o míru, všichni prohlašují, že si ho přejí, ale rostoucí zbrojení všeho druhu bohužel vede zcela opačným směrem. Obchod se zbraněmi konflikty komplikuje a oddaluje jejich řešení, tím spíše, že se většinou rozvíjí a odehrává mimo legální rámec.”

Spojme tedy své síly k soustředěnému a odvážnému úsilí, které by zamezilo dalšímu vyzbrojování, vybízel papež na půdě Apoštolského stolce, který, jak řekl, je ze své povahy pověřen službou míru.

”Druhá hrozba míru, kterou máme stále před očima a která v některých oblastech bohužel dosahuje rozměrů skutečné lidské tragédie, je nucená migrace. (…) Tento úkaz se projevil v celé své šíři a povaze, která je, takříkajíc, epochální. A nastal čas řešit jej s takovou politickou vážností a zodpovědností, která by zahrnula všechny roviny – globální, kontinentální i makroregionální, na úrovni vztahů mezi státy, až po národní a místní úroveň.”

Vyzýval papež s poukazem na rozporné zkušenosti, které s sebou migrace nese. Na jedné straně jsou to příběhy plné lidskosti, setkání, znovunalezené svobody, důstojnosti a bezpečí.

”Na straně druhé však příběhy, nad kterými musíme plakat a stydět se. Tyto lidské bytosti, naši bratři a sestry, Boží děti, podstupují vyčerpávající cestu, na které snášejí vydírání, mučení a zneužívání všeho druhu, aby nakonec zemřeli v poušti nebo na mořském dně.”

Oba dva jevy jsou přitom úzce propojeny, pokračoval papež František. Migrace je důsledkem válek, které se množí zbrojením. Jsou to rány světu, který je naším světem, do kterého nás Bůh postavil, abychom tu dnes žili a nesli zodpovědnost za své bratry a sestry, zdůraznil Svatý otec.

”Bylo by absurdním protimluvem hovořit o míru a vyjednávat mír, a zároveň podporovat obchod se zbraněmi a povolovat ho. Bylo by také cynické vyhlašovat lidská práva a současně se stavět lhostejně k mužům a ženám, kteří jsou nuceni opustit svou zemi a umírají při pokusu dosáhnout mezinárodní solidarity, která je nepřijímá.”

Zaznělo dnes v Klementinském sále Apoštolského paláce, kde papež pozdravil sedm nových vyslanců u Svatého stolce.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.