Papež: Nemocní a postižení se mohou stát oporou pro ostatní

17.5.2014 

Papež František se dnes setkal se členy italských hnutí Mlčenlivých dělníků kříže a Střediska dobrovolníků utrpení u příležitosti stého výročí narození jejich zakladatele bl. Luigi Novareseho. Přibližně 5 tisíc členů těchto hnutí věnujících se nemocným a postiženým lidem, včetně asi 350 lidí upoutaných na invalidní vozík, přijal papež ve vatikánské aule Pavla VI.:

»Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni« (Mt 5,4). Tato prorocká slova vztahuje Ježíš na situaci pozemského života, která se nikomu nevyhne. Někdo pláče, protože se mu nedostává zdraví, jiný proto, že je osamocený nebo nepochopený… Důvodů utrpení je mnoho. Ježíš na tomto světě zakusil utrpení a ponížení. Posbíral lidské bolesti, přijal je ve svém těle a prožil je až do dna jednu po druhé. Poznal všechny druhy bolestí, morální i fyzickou, zakusil hlad a námahu, hořkost nedorozumění. Byl zrazen a opuštěn, bičován a ukřižován.
„Blahoslavenstvím plačících Ježíš nemíní prohlašovat, že nepříznivá a tíživá situace, je štěstím. Utrpení není hodnotou samo o sobě, nýbrž realitou, ke které nás Ježíš učí zaujímat správný postoj. Existují totiž správné i pomýlené způsoby prožívání bolesti a utrpení. Pomýlené je prožívat bolest pasivně, netečně a rezignovaně. Také postoj vzpírání a odmítání není správný. Ježíš nás učí přijímat tuto životní realitu s důvěrou a nadějí a vkládat Boží a blíženskou lásku také do utrpení. Láska proměňuje všechno.

Papež František pak připomněl blahoslaveného Luigi Novareseho, který se věnoval postiženým a nemocným a vychovával je k doceňování vlastního utrpení v kontextu apoštolského nasazení plného víry a lásky k druhým.

Vždycky říkával: »Nemocní se musí považovat za tvůrce svojí apoštolské činnosti«. Postižený či nemocný člověk se může stát oporou a světlem pro ostatní trpící a proměňovat prostředí, ve kterém žije. Tímto charismatem jste pro církev darem. Vaše utrpení, jako Ježíšovy rány jsou na jedné straně pro víru pohoršením, ale na druhé jejím potvrzením, znamením toho, že Bůh je věrný, milosrdný a potěšuje. Sjednoceni s Kristem, jste „aktivními podměty díla spásy a evangelizace“ (Christifideles laici, 54). Buďte nablízku trpícím ve svých farnostech jako svědkové Vzkříšení. Tak obohatíte církev, podílejte se na poslání pastýřů modlitbou a obětováním svého utrpení také za ně.

Řekl papež František v závěru dnešní audience pro členy jednoho piemontského katolického hnutí.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.