Papež: Problémy nelze řešit tím, že se dělá jako by neexistovaly

18.5.2014 

Na Svatopetrském náměstí se dnes sešlo přibližně 50 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před polední mariánskou modlitbou.
Po hlavní promluvě obrátil Svatý otec pozornost k aktuálnímu dění:

Velké záplavy devastovaly rozsáhlá území na Balkánu, zejména v Srbsku a Bosně. Pánu poroučím oběti této kalamity a vyjadřuji svou osobní blízkost všem, kdo prožívají chvíle úzkosti a soužení. Společně se pomodleme: Zdrávas Maria…“ Po modlitbě Zdrávas Maria pak papež připomněl včerejší beatifikaci rumunského mučedníka víry:

Včera byl v Iasi v Rumunsku beatifikován biskup Anton Durkovici, mučedník víry. Tento horlivý a odvážný pastýř byl pronásledován rumunským komunistickým režimem a zemřel ve vězení roku 1951. Spolu s věřícími v Iasi a celém Rumunsku vzdávejme díky Bohu!

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.