Promluva na uvítanou v Jordánsku

24.5.2014 

Papež František v královském paláci, Ammán

Veličenstvo,
Excelence,
drazí bratři biskupové,
drazí přátelé,

Děkuji Bohu, že smím navštívit Jordánské hašemitské království ve stopách svých předchůdců Pavla VI., Jana Pavla II. a Benedikta XVI. a děkuji Jeho veličenstvu králi Abdallahovi II. za jeho srdečná slova na uvítanou, přičemž mám ještě v živé paměti naše nedávné setkání ve Vatikánu. Zdravím také všechny členy královské rodiny, vlády a lidu Jordánska, země oplývající bohatými dějinami a velkým náboženským významem pro židovství, křesťanství a islám.

Tato země poskytuje velkodušnou pohostinnost velkému množství palestinských a iráckých uprchlíků, ale i uprchlíkům z jiných krizových oblastí, zejména ze sousední Sýrie, drásané konfliktem, který trvá již příliš dlouho. Tato pohostinnost, Veličenstvo, si zasluhuje úctu a podporu mezinárodního společenství. Katolická církev se podle svých možností snaží pomáhat uprchlíkům a těm, kdo žijí v nouzi, zvláště prostřednictvím Jordánské Charity.

S bolestí konstatuji přetrvávání velkých napětí v blízkovýchodní oblasti, děkuji představitelům tohoto království za to, co činí, a povzbuzuji k dalším nasazení při hledání kýženého a trvalého míru v celém tomto regionu. Proto je více než jindy zapotřebí nezbytného a naléhavého mírového řešení syrské krize, jakož i spravedlivého řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Využívám této příležitosti, abych znovu vyjádřil svoji hlubokou úctu a respekt muslimské obci a ocenil vůdčí roli Jeho královského Veličenstva při prosazování adekvátnějšího porozumění ctností hlásaných islámem a poklidného soužití věřících různých náboženských vyznání. Jste znám jako muž pokoje a jako tvůrce pokoje. Děkuji! Vyjadřuji Jordánsku svoje uznání za podporu mnoha důležitých iniciativ ve prospěch mezináboženského dialogu a prosazování vzájemného porozumění mezi židy, křesťany a muslimy, jakou je Mezináboženské poselství z Ammánu, a za podporu každoročního Týdne harmonie různých náboženství na půdě OSN.

Nyní bych rád vroucně pozdravil křesťanské komunity, o které toto království pečuje. Jsou přítomny v této zemi již od apoštolských dob a jsou přínosem k obecnému blahu společnosti, do které jsou plně začleněny. Přestože jsou dnes početně menšinové, mohou vyvíjet kvalifikovanou a ceněnou činnost na výchovném a zdravotnickém poli prostřednictvím škol a nemocnic a klidně vyznávat svoji víru v úctě k náboženské svobodě, jež je základním lidským právem a na kterou, jak hluboce doufám, bude brán zřetel všude na Blízkém východě a na celém světě. Zahrnuje „jak individuální a kolektivní svobodu držet se vlastního svědomí v náboženských otázkách, tak svobodu kultu... svobodu zvolit si náboženství pokládané za pravdivé a veřejně projevovat vlastní víru“ (Benedikt XVI., Ecclesia in Medio Oriente, 26). Křesťané jsou a cítí se být rovnocennými občany. Chtějí zároveň se svými muslimskými spoluobčany přispívat k vytváření společnosti a nabízet jí svůj specifický vklad.

Přeji nakonec především pokoj a prosperitu Jordánskému království a jeho lidu spolu s přáním, aby tato návštěva přispěla k růstu a prosazování dobrých a srdečných vztahů mezi křesťany a muslimy. A kéž nás Pán Bůh chrání od onoho strachu ze změny, o kterém jste se, Vaše Veličenstvo, zmínil.

Děkuji vám za vaše přijetí a zdvořilost. Všemohoucí a milosrdný Bůh ať Vašim Veličenstvům udělí štěstí a dlouhý život a naplní Jordánsko svým požehnáním.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.