Papež kázal o charakteristikách lásky křesťanských manželů

2.6.2014 

Věrnost, stálost a plodnost – to jsou charakteristické rysy lásky, kterou Ježíš chová ke Svojí Nevěstě církvi. A jsou to také charakteristiky autenticky křesťanského manželství - zdůraznil papež František v homilii během ranní eucharistie v kapli Domu sv. Marty.

Patnáct manželských párů, patnáct rodinných osudů, které se začaly u oltáře před 25, 50 a 60 lety a dnes u oltáře společně s papežem Františkem děkovaly Bohu za dosažené cíle. Neobvyklá scéna v kapli Domu sv. Marty dala papeži Františkovi příležitost k zamyšlení nad třemi pilíři, na nichž stojí snubní láska z hlediska křesťanské víry: věrnost, stálost a plodnost. To jsou vztažné body „třech lásek Ježíše – vysvětloval papež: k Otci, Matce a církvi. Ježíšova láska k církvi je velká. Zasnoubil se s ní z lásky. Jeho nevěsta je krásná, svatá. I hříšnice, ale miluje ji přesto. Způsob, jakým ji miluje, vykazuje tři charakteristiky této lásky:

Je to láska věrná. Je stálá, protože láska k Jeho církvi nikdy nepolevuje, a je to láska plodná. Láska je věrná. Ježíš je věrný! Sv. Pavel v jednom ze svých listu říká: »Vyznáš-li Krista, On Tě vyzná před svým Otcem. Pokud Krista zapřeš, On tě zapře. Nejsi-li věrný, On zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe!« (srov. 2 Tim 2,13). Věrnost je vlastním bytím Ježíšovy lásky. A láska Ježíše v církvi je věrná. Tato věrnost je jakoby světlem manželství. Věrnost lásky. Vždycky.

Láska je vždy věrná, ale také vždy neúnavná ve svojí stálosti. Stejně jako Ježíšova láska k Jeho Nevěstě:

Manželský život musí být stálý, vytrvalý. Jinak totiž láska nemůže pokračovat. Stálost v lásce ve chvílích krásných i obtížných, když jsou problémy s dětmi, ekonomické těžkosti, problémy tady či tam. Láska je však stálá, pokračuje a vždycky se snaží věci řešit, aby byla uchována rodina. Muž a žena jsou stálí. Každé ráno vstávají a nesou rodinu vpřed.

Třetím rysem je plodnost. Ježíšova láska, podotkl papež, činí církev plodnou novými dětmi, křty. A touto snubní láskou církev roste. V manželství může být někdy tato plodnost vystavena zkoušce, když nepřicházejí děti nebo jsou nemocné. V těchto zkouškách, zdůraznil papež, existují manželé, kteří hledí k Ježíši, a dostává se jim sil plodnosti, kterou má Ježíš ve vztahu ke Své církvi. Na druhé straně, dodal, „existují věci, které se Ježíši nelíbí,“ totiž manželství neplodná z rozhodnutí:

Jsou to manželství, která nechtějí děti a chtějí být bez plodnosti. Kultura blahobytu nás před deseti lety přesvědčila: »Je lépe nemít děti. Můžeš tak poznat svět, jet na dovolenou, mít dům na venkově. Máš klid.« Možné je lepší – či pohodlnější – mít pejska, dvě kočky a láska směřuje k těmto kočkám a pejskovi. Je to pravda či ne? Viděli jste to? Takové manželství nakonec zestárne v samotě, s hořkostí zlé samoty. Není plodné, nekoná to, co Ježíš se Svojí Nevěstou, když ji činí plodnou.

Řekl v závěru dnešního ranního kázání papež František.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2019 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.