Papež napsal doživotně odsouzeným mladistvým vězňům do USA

3.6.2014 

Na psacím stole papeže Františka se objevila další nebývale silná složka dopisů, která si tentokrát zasluhuje pozornost sdělovacích prostředků i veřejného mínění. Napsali je totiž mladí lidé, věznění v několika nápravných zařízeních Spojených států amerických a odsouzení k výjimečným trestům. Více než pětistovku dopisů shromáždil O. Michael Kennedy, výkonný ředitel Jesuit Restorative Justice Initiative. Spojené státy jsou jedinou zemí na světě, která uplatňuje doživotní trest za trestné činy, spáchané mladistvými. Nejedná se přitom jen o vraždy, ale kupříkladu také o ozbrojené loupeže nebo znásilnění. Vstupují do amerických věznic ve věku 13 až 17 let s vědomím, že už je nikdy neopustí. Tato situace je dobře známá lidskoprávním aktivistům z Amnesty International či Human Rights Watch. Pouze několik spolkových států, mezi nimi Kalifornie, v posledních letech schválily úpravu zákona, který tak mladistvým dává “druhou šanci”.

Papež František na obdržené dopisy ihned zareagoval. „Četl jsem dopisy, které jsem díky vaší laskavosti obdržel ze všech koutů Spojených států amerických. Příběhy stovek lidí, kteří byli v tak mladém věku bezpodmínečně odsouzeni k doživotí, mne hluboce dojaly“, píše římský biskup. Zároveň vyslovuje své pohnutí nad touhou pisatelů, aby „forma jejich rozsudku byla zrevidována ve světle spravedlnosti a aby se jim dostalo možnosti nápravy a návratu do běžného života“. Papež prosí svého jezuitského spolubratra, aby vězně ujistil o tom, že „Pán každého z nich zná a miluje a že papež na ně s láskou myslí ve svých modlitbách“. Svatý otec současně vězně prosí o modlitbu za sebe, za potřeby Božího lidu v celém světě, za šíření evangelního poselství milosrdenství, odpuštění a smíření v Kristu.

„Jsme papeži Františkovi vděční“, uvedl po obdržení vatikánské odpovědi O. Michael Kennedy. „Jeho autorita by měla naše politické vedení pohnout k nezbytným změnám, aby děti požívaly větší ochrany než dospělí. Papežův dopis potvrzuje, že je nutné dát mladým lidem, kteří se dopustili trestných činů, další šanci. Je pomýlené aplikovat dospělé tresty v soudech pro mládež“, podotýká Otec Kennedy. Jak dodává, kopii papežovy odpovědi obdrží každý z vězňů, který mu sám napsal.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.