Čtvrté evropské katolicko-pravoslavné fórum

3.6.2014 

V Minsku bylo zahájeno 4. evropské katolicko-pravoslavné fórum. Účastní se ho 12 představitelů obou církví. Zasedání, probíhající za zavřenými dveřmi, potrvá do pátku. Letošním tématem fóra je náboženství a kulturní různorodost jako výzva pro křesťanské církve v Evropě. Za katolickou stranu předsedá fóru kardinál Peter Erdö. Jak řekl, kulturní realita Evropy ukazuje, že křesťanství není nepřítelem kulturní různorodosti, ba naopak přeje rozvoji různých identit. Je nicméně nutné usilovat o to, aby různorodost byla nadále ctěna. Maďarský primas rovněž uvedl, že na fóru bude řeč o situaci na sousední Ukrajině:

Setkání samozřejmě nemá politický charakter. Jako křesťané se modlíme za pokoj, za to, aby byla respektována důstojnost všech lidí. Také aktuální situace na Ukrajině ukazuje, jak je důležité umět žít pospolu navzdory rozdílům. Na našem kontinentu je mnoho různých kultur, mnoho různých identit. To je nutné ctít a starat se o smíření těchto různých identit. Za to se modlíme.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.