Papež: Cítíme-li se silnými, nezakusíme něhu Pánovy lásky

27.6.2014 

Ke sdělení Otcovské lásky Bůh potřebuje, aby se člověk stal maličkým. To byla vůdčí myšlenka homilie papeže Františka při ranní mši v kapli Domu sv. Marty z dnešní slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Nečeká, ale dává, nemluví, ale jedná. Není stínu pasivity ve způsobu, jakým Stvořitel prokazuje lásku svému stvoření. Odtud začal Papež František homilii o Ježíšovu Srdci slavenému dnešní liturgií. Bůh - řekl papež – nám dává milost i radost oslavovat v Srdci Jeho Syna velké skutky Svojí lásky. Lze říci, že dnešek je svátkem Boží lásky v Ježíši Kristu, Boží lásky k nám, Boží lásky v nás“.

Láska má dva rysy. První spočívá v tom, že spíše dává než přijímá. Za druhé: láska je spíše ve skutcích než slovech. Říkáme-li, že spíše dává než dostává, znamená to, že je sdílením. Ustavičně se sdílí. Je přijímána milovaným. A když říkáme, že je více ve slovech než skutcích, znamená to, že láska dává život, umožňuje růst.

Avšak pro „chápání Boží lásky“, pokračoval papež, člověk potřebuje najít obrácenou dimenzi odpovídající této nezměrnosti. A tou je nepatrnost srdce. „Mojžíš vysvětluje židovskému lidu, že byl vyvolen Bohem, protože byl »nejmenší mezi všemi národy«. A Ježíš v dnešním evangeliu (Mt 11,25-30) velebí Otce, že »skryl božské věci před moudrými a chytrými a zjevil je maličkým«. Bůh tedy s člověkem navazuje vztah tatínka k dítěti, hladí jej a říká mu: Já jsem s tebou“.

Taková je Pánova něha, v Jeho lásce. Tu nám sdílí a dává sílu naší něze. Avšak cítíme-li se silnými, nikdy nezakusíme Pánovu něhu, Pánovo tak krásné pohlazení. »Neboj se, já jsem s tebou, beru tě za ruku...« Těmito slovy nám Pán umožňuje chápat onu tajemnou lásku, kterou k nám chová. A když mluví Ježíš sám o sobě, říká »jsem tichý a pokorný srdcem«. Také On, Boží Syn, se snižuje, aby přijal Otcovu lásku.

Jiným zvláštním znamením Boží lásky je, že nás miloval jako první, řekl dále papež. „Vždycky nás předchází. Čeká na nás. Prosme Boha o milost vejít do tohoto tak tajemného světa, žasnout a spočinout v pokoji této lásky, která se nám sdílí, dává nám radost a vede nás cestou života za ruku jako dítě.“

Když přijdeme, On už je. Když Jej hledáme, On nás hledal dříve. On je vždy před námi, čeká nás, aby nás přijal do Svého Srdce, Své lásky. A tyto dvě věci nám mohou pomoci chápat mystérium Boží lásky k nám. K vyjádření potřebuje naši maličkost, naše snížení. A také potřebuje náš úžas, když Jej hledáme. A najdeme Jej, jak nás očekává.

Končil papež František dnešní ranní homilii.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.