Spolupráce církve a státu na univerzitní půdě

27.6.2014 

Srbská republika a Svatý stolec dnes v Bělehradu podepsaly smlouvu o spolupráci v oblasti vysokého školství. Jejím cílem je podpora přímých kontaktů a spolupráce mezi státními a církevními univerzitami i vzájemné uznávání akademických titulů.

Smlouva kromě toho zaručuje katolické církvi právo zakládat v Srbsku vysoké školy, zaměřené na studium teologie i jiných oborů. Smlouvu za vatikánskou stranu podepsal sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Mamberti, zatímco Srbskou republiku zastoupil ministr zahraničních věcí Ivica Dačič.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.