Svatý stolec spolu s Itálií předsedá Boloňskému procesu

2.7.2014 

Svatý stolec přejímá v druhé polovině tohoto kalendářního roku vedoucí roli v oblasti evropského vysokého školství. Dneškem na něj vůbec poprvé přechází spolupředsednictví v tzv. Boloňském procesu, tedy vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Po následujících šest měsíců bude Vatikán společně s Itálií zodpovídat za běžnou agendu 47 členských zemí Boloňského procesu. Cílem Svatého stolce je zvýšit vědomí společenské zodpovědnosti vysokoškolských zařízení, prohlásil podsekretář Kongregace pro katolickou výchovu O. Friedrich Bechina pro zpravodajskou agenturu KNA. Svatý stolec se k vytváření bezhraničního prostoru univerzitního vzdělávání připojil v roce 2003. Pro dohled nad kvalitou vzdělávání v církevních akademických institucích Benedikt XVI. o čtyři roky později (19.9.2007) ustavil vlastní agenturu ( AVEPRO – agentura Svatého stolce pro hodnocení a podporu kvality církevních univerzit a fakult ). Svatý stolec přímo zodpovídá za učební plány zhruba tří set církevních fakult, z toho stovky mimoevropských. Zprostředkovaně pak nese zodpovědnost za 1500 katolických a papežských univerzit, rozptýlených po celém světě. Se svým italským partnerem chce při vedení Boloňského procesu intenzivně spolupracovat. S italskými univerzitami totiž Svatý stolec uzavřel řadu vzájemných dohod.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.