Mezinárodní asociace exorcistů

3.7.2014 

Kongregace pro klérus schválila právní statut Mezinárodní asociace exorcistů, tedy kněží, kteří se z pověření svého biskupa věnují službě exorcismu. Deník L´Osservatore Romano publikoval zprávu o tom, že 13. června t.r. byla potvrzena právní subjektivita této asociace, jejímž členy je 250 exorcistů ze 30 zemí. Myšlenka vzešla od O. Gabriela Amortha, ze Společnosti sv. Pavla, který se této specifické církevní službě věnuje již 40 let. Tento italský exorcista byl zvolen prvním předsedou zmíněné asociace a navrhnul také její statuta. O. Francesco Bamonte, exorcista římské diecéze, řekl vatikánskému deníku, že schválení této asociace Svatým stolcem „je důvodem k radosti nejenom pro její členy, ale pro celou církev. Bůh totiž v církvi povolává ke službě exorcismu některé kněze, aby v pokoře, víře a lásce doprovázeli lidi potřebující specifickou duchovní a pastorační péči, která je pozvedne a povzbudí na cestě osvobození a rozžehne v nich naději“. Předseda Mezinárodní asociace si od schválení této asociace slibuje, že „si také ostatní kněží povšimnou této dramatické reality, která je často ignorována nebo podceňována. Exorcismus je totiž forma charity, dobročinné lásky k trpícím lidem a nepochybně patří mezi skutky duchovního a tělesného milosrdenství,“ podotýká don Gabriel Amorth.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.