Svatý stolec jmenoval asistenta Legionářů Kristových

4.7.2014 

Jezuita byl jmenován zvláštním asistentem řeholní kongregace Legionářů Kristových. Stal se jím o. Gianfranco Ghirlanda, profesor kanonického práva a bývalý rektor Papežské gregoriánské univerzity. Rozhodla o tom vatikánská Kongregace pro instituty zasvěceného života. O. Ghirlanda pomáhal již z pověření Benedikta XVI. při reorganizaci řeholního společenství Legionářů Kristových poté, co byl odhalen podvojný život jejich zakladatele o. Marciala Maciela. Italský jezuita byl spolupracovníkem kardinála Velasio de Paolise, papežského delegáta, který byl dočasným představeným Legionářů. Ti si mezitím na svojí generální kapitule zvolili svého představeného a vypracovali nové řeholní konstituce, které byly schváleny Svatým stolcem minulý týden. Posláním o. Ghirlandy bude také obnova hnutí Regnum Christi, které je s Legionáři spojeno.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.