Anglikáni v Anglii budou mít ženy v biskupské službě

15.7.2014 

„Rozhodnutí anglikánského společenství v Anglii přijímat ženy k biskupské službě, je další překážkou jednoty, ale přesto budeme pokračovat v ekumenickém dialogu ve snaze najít hlubší vzájemné porozumění a prakticky spolupracovat tam, kde to bude možné,“ řekl biskup Birminghamu, Bernard Langley, který má při biskupské konferenci Anglie a Walsu na starosti ekumenický dialog. Reagoval tak na rozhodnutí anglikánského synodu v Yorku ohledně připouštění žen k biskupské službě. Tato změna, která je příčinou hlubokého rozdělení v samotném anglikánském společenství, byla schválena dvoutřetinovou většinou hlasováním ve třech komorách synodu (biskupském, kněžském a laickém). Biskup Langley v tiskovém prohlášení ocenil, že do textu církevního zákona byla zavedena také klauzule, která praví, že „anglikánská církev uznává důvody těch, kteří nadále nepřijímají ženy k biskupskému svěcení, jako např. církev katolická a pravoslavná“.
Pozitivní reakce na rozhodnutí anglikánského synodu v Yorku přišla ze Světové rady církvi, jejíž generální sekretář Olaf Tveit vyjádřil přání, aby toto rozhodnutí bylo „pro poslání anglikánské církve požehnáním“. Ženy již déle přijímá do biskupské služby anglikánské společenství v USA a v Austrálii.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.