Papež: Nikdy válka! Zastavte se, prosím!

27.7.2014 

Na náměstí sv. Petra se před polednem sešlo více než 50 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně, v níž rozjímal nad podobenstvími o pokladu skrytém v poli a drahocenné perle. František mimo jiné řekl:

V jednom i druhém případě je primární skutečností, že poklad a perla jsou cennější než všechna ostatní dobra, a proto se rolník i obchodník, kteří je najdou, zříkají všeho ostatního, aby je mohli získat. Nepotřebují uvažovat, promyslet to a zamyslet se, ale okamžitě postřehnou nesrovnatelnou hodnotu toho, co našli, a jsou ochotni ztratit všechno, aby to získali.
Tak se to má s Božím královstvím: kdo jej nalezne, nemá pochyby a cítí, že je tím, co hledal, po čem toužil a co odpovídá jeho nejautentičtějším tužbám. Opravdu je tomu tak. Kdo zná Ježíše a osobně se s Ním setká,
je podmaněn a přitahován tolikerou dobrou, pravdou, krásou v tak obrovské pokoře a jednoduchosti. Hledat Ježíše, setkat se s Ježíšem, je obrovský poklad.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže Františka je ZDE

Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost k jednomu výročí:

Na zítřek připadá stoleté výročí vypuknutí první světové války, která přinesla miliony obětí a nezměrné škody. Tento konflikt, který papež Benedikt XV. nazval „zbytečným masakrem“, vyústil po čtyřech letech do velmi křehkého míru. Zítřek bude v připomínce tohoto dramatu dnem smutku. Při vzpomínce na tuto tragickou událost chci doufat, že se nebudou opakovat minulé chyby, bude se pamatovat na tyto dějinné lekce a prostřednictvím trpělivého a odvážného dialogu vždycky převáží důvody pokoje.
Moje mysl dnes zalétá ke třem krizovým oblastem: blízkovýchodního, iráckého a ukrajinského regionu. Prosím vás, abyste se připojili k mojí modlitbě, aby Pán udělil obyvatelstvu a představitelům oněch území moudrost a sílu potřebné k rozhodnému nastoupení cesty pokoje, aby čelili každé invektivě houževnatým dialogem a vyjednáváním v síle smíření. Středem každého rozhodnutí ať nejsou partikulární zájmy, ale obecné dobro a respekt vůči každému člověku. Pamatujme, že válkou se přichází o všechno a mírem se neztrácí nic.
Bratři a sestry, nikdy válka! Nikdy válka! Myslím zvláště na děti, jimž je odnímána naděje na důstojný život, na budoucnost: na děti mrtvé, raněné, zmrzačené, osiřelé, na děti, které si hrají s válečnými troskami, na děti, které se neumějí smát. Prosím zastavte! Z celého srdce vás prosím! Je čas zastavit! Zastavte se, prosím.

Apeloval důrazně Petrův nástupce.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.