Papež u evangelikálů v Casertě

28.7.2014 

Dnes ráno papež František znovu cestoval do Caserty. Po sobotní návštěvě v tomto městě poblíž Neapole tentokrát soukromě navštívil svého přítele z dob jeho i svého působení v Buenos Aires, totiž pastora letniční církve, Giovanni Traettiniho. Ten přizval kromě členů svého sboru také další evangelikální pastory z Itálie, Argentiny, USA a jiných zemí, takže návštěva nakonec nebyla tak docela soukromá. Setkání proběhlo v ještě rozestavěném pentekostálním kostele Smíření, kde bylo přítomno přibližně 400 letničních křesťanů, kteří papeže vřele přijali. Tamější pastor Traettino, který se nedávno účastnil také setkání Františka s italskou charismatickou obnovou na olympijském stadionu v Římě, a podílí se na dialogu katolických a protestantských charismatiků, papeže přivítal slovy:

Drahý papeži Františku, můj milovaný bratře, naše radost z této návštěvy je velká. Je to obrovský, nenadálý a donedávna nemyslitelný dar. Vidíte to v očích dětí, starých i mladých lidí a rodin. Máme vás rádi. …. A vězte, že také mnozí z nás evangelikálů k vám chovají velké sympatie a mnozí z nás se za vás také denně modlíme. Je ostatně velice snadné mít vás rád. Mnozí z nás věří dokonce tomu, že vaše zvolení za římského biskupa bylo dílem Ducha svatého (smích, aplaus).“

Pastor Traettino poděkoval papeži, že vážil do Caserty cestu i po druhé: „S takovými jako jste vy, máme my křesťané naději“ – řekl a přešel k tématu jednoty církve založené na Ježíši Kristu. Zdůraznil, že středem našeho života a víry je osobní setkání s Kristem. Petrův nástupce mimo jiné řekl:

Duch svatý působí v církvi různost, která je krásná a bohatá, ale potom tentýž Duch vytváří jednotu. Církev je tak jediná v různosti. V různosti smířené Duchem svatým, abych užil krásné evangelní slovo, které se mi moc líbí.

Jednota není uniformita, pokračoval, protože „Duch svatý tvoří různost charismat i jednotu charismat“ a „ekumenismus je snahou, aby tato různost byla Duchem svatým harmonizována a stala se jednotou“. Papež František jako pastýř katolíků pak požádal o odpuštění za zákony, které byly v minulosti přijaty proti protestantům, poněvadž byly podporovány také katolíky. František pak odpověděl těm, kteří se možná podivili tomu, že papež jel navštívit evangelikální sbor:

Někoho to zarazí: „Papež jel za evangelikály..“ Zkrátka jsem jel navštívit bratry (aplaus). Moc vám děkuji a prosím, abyste se za mne modlili, mám toho zapotřebí… abych aspoň tolik nezlobil. Děkuji. (smích, aplaus).“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.